Bijbelse oliën

Bijbelse oliën

Op diverse plaatsen in de bijbel wordt gesproken over etherische oliën, vaak in combinatie met het zalven. Het Hebreeuwse woord ‘Messias’ (mashiach) en het Griekse woord Christus (Kristos) betekenen beide ‘Gezalfde’. Bijvoorbeeld: Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Vanaf die dag kwam de Geest des HEREN op David met kracht. 1 Samuel 16:13 (vrije vertaling vanuit King James bijbel)
Een ander voorbeeld waarin oliën benoemd worden:
De Here sprak tot Mozes: Gij nu, neem u zeer fijne specerijen:
vijfhonderd sikkels vanzelf gevloeide mirre, en half zoveel: tweehonderd en vijftig sikkels, welriekende kaneel, en tweehonderd en vijftig sikkels welriekende kalmoes, en vijfhonderd sikkels kassie, naar de heilige sikkel, en een hin olijfolie. Gij zult het tot een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel, zoals een zalfbereider dat bereidt; het zal een heilige zalfolie zijn. (Exodus 30:22-26)
Vele oliën die in de bijbel voorkomen zijn ook anno nu nog te verkrijgen en hebben vaak een hele nuttige en mooie werking voor o.a. de gezondheid. 

Young Living heeft een hele mooie set van 10 oliën die in de Bijbel voorkomen: Oils of Ancient Scripture Kit. Hoe bijzonder is het om de oliën die zo lang geleden al zo belangrijk waren nu nog te kunnen ruiken en ervaren!

De 10 oliën uit de Oils of Ancient Scripture Kit:


Aloes (Royal Hawaiian™ Sandalhout): Aloes, waarvan wordt geacht dat ze van geurig sandelhout zijn gemaakt, waren een cadeau dat Nikodemus naar Jezus bracht. (Johannes 19:39)

Cassia (kassie): Kassie was een belangrijk ingrediënt in de wierook dat werd gebruikt bij aanbidding in een tempel. (Psalmen 45:8)

Cedarwood (cederhout): De ‘ceders van Libanon’ werden geprezen voor hun duurzaamheid en werden gebruikt om de beroemde tempel van Salomo te bouwen. (1 Koningen 4:33)

Cypress (cipres): Deze olie wordt geëxtraheerd uit de cipres, dat hout heeft dat zo duurzaam is dat de cipressen deuren van de Sint-Pieters Basiliek van Rome geen tekenen van verval vertonen, zelfs na 1200 jaar. (Jesaja 44:14)

Frankincense (wierook): Het Hebreeuwse woord voor wierook, levonah, wordt 22 keer gebruikt in de Bijbel, waardoor het een van de meest erkende materialen in de Heilige Schrift is. (Hooglied 3:6)

Hyssop (hysop): Bijbelse verwijzingen naar deze plant geven aan dat het waarschijnlijk werd gebruikt in zuiverende en reinigende gebruiken en rituelen. (Psalmen 51:7)

Myrrh (mirre): Mirre, een van de belangrijkste ingrediënten in de heilige zalfolie van Mozes, werd hoog aangeschreven door Bijbelse figuren zoals David en Salomo. (Spreuken 7:17)

Myrtle (mirte): Soekot, algemeen vertaald als het Loofhuttenfeest, omvat mirtetakken in de ceremonie. (Nehemia 8:15)

Onycha: Onycha was een ingrediënt in het ‘zuivere en heilige’ parfum of wierook dat Mozes maakte in opdracht van de Heer. (Exodus 30:34)

Roos van Saron (Cistus): Dit zonneroosje heeft een zoete, honingachtige geur en kan de bloem zijn die de Roos van Sharon genoemd wordt. (Hooglied 2:1)

Wilt u meer weten over deze oliën, of heeft u belangstelling voor een presentatie over deze en andere oliën uit de bijbel, neem u dan contact op met één van de leden van het team YLplus.

Maak een account en bestel de bijbelse oliën

START HIER